FORMACIÓ  EN IOGA  300h

Segona part del programa formatiu de 500 hores de Yogaia

Porta la teva pràctica un pas més enllà · aprofundeix en el camí de l’ensenyança

UNA FORMACIÓ PER L’APROFUNDIMENT

YOGAIA PROPOSA LES SEVES FORMACIONS EN IOGA AMB EL DESIG SEMPRE PRESENT DE FER-NE PROPER EL SENTIT PER UNA VIDA PLENA. QUE L’APRENENTATGE I LA PRÀCTICA MATEIXA DE LES TÈCNIQUES IÒGUIQUES SIGUI EL SUPORT NECESSARI PER AVANÇAR EN EL PROCÉS D’AUTOREALITZACIÓ

Formació en ioga 300 hores

La formació d’aprofundiment de +300 hores està dirigida a persones que ja s’hagin introduït en la filosofia del ioga i coneguin els fonaments de la pràctica: practicants de ioga que tinguin interès en portar un pas més enllà els seus coneixements i professors que vulguin rebre noves eines per l’ensenyança.

És necessari haver cursat una formació de fonaments de 200 hores. En cas de tenir una formació de 200 hores diferent de la de Yogaia, valorarem a través d’una entrevista personal i, si s’escau, d’un test de coneixements, si la persona té unes bases sòlides per seguir la formació d’aprofundiment o hauria de fer abans la Formació de fonaments completa o assistir a algunes parts.

La formació de fonaments de 200 hores seguida de la formació d’aprofundiment de 300 hores constitueixen el programa formatiu de 500 hores i s’ajusten als estàndards internacionals i donen accés al programa Acredita’t de la Generalitat de Catalunya.

El curs de 300 hores no és substitutiu del primer.

El camí d’apropament a l’essència és íntim i personal, la pràctica col·lectiva de les tècniques de ioga i l’estudi de tot allò que guarden les fonts, ens ajuda a poder-lo compartir i ens enriqueix a través de l’experiència que d’altres n’han fet abans que nosaltres.

Fent nostre aquest mètode ancestral cap a la llibertat i la felicitat naturalment auto-generades que és el ioga (paraules de Sri Andrei Ram Om), fem nostres unes eines que ens acompanyen cap al silenci interior i que sabem immensament útils per omplir de fortalesa serena els nostres dies, ens donen pau, ens porten a sentir-nos en unió amb els altres i amb el sistema Gaia que ens acull.

El ioga és una ciència mil·lenària practicada per innombrables savis al llarg dels temps. Ells ens han transmès la vivència dels vuit membres, que com peces indissociables d’un mateix joc, arriba fins a nosaltres, per tal que la practiquem adaptada a la vida contemporània a la vegada que fortament arrelada en la tradició.

Yogaia es manté en el llinatge de Sri Dharma Mittra i Sri Andrei Ram Om qui ens l’ha entregat amb la responsabilitat de mantenir-lo viu a través de la pràctica constant.

Objectius del curs

S’estableixen sobre la base dels coneixements previs que s’han compartit en la formació de 200 hores per portar-los un pas més enllà:

 • Aprofundir en el coneixement del textos principals de la tradició per fer-ne una lectura personal enriquidora a través d’un estudi que acosti el sentit del text per la vida en plenitud.
 • Aprofundir en la concepció de l’ésser que la tradició ofereix per afinar la percepció interna en la pràctica.
 • Consolidar una sòlida auto-pràctica que inclogui kriya prāṇāyāma, āsana, relaxació i meditació.
 • Consolidar una base sòlida per desenvolupar l’ensenyança.
 • Aprendre com realitzar ajustos verbals, visuals i sobretot ajustos manuals per acompanyar practicants amb seguretat.
 • Avançar en el coneixement i la pràctica de transicions i variacions de les postures en diferents nivells de realització.
 • Avançar en la construcció de seqüències completes de vinyasa.
 • Comprendre el focus anatòmic principal de postures «avançades» i del camí a seguir per poder-les realitzar estiguin o no al nostre l’abast.
 • Alliberar la veu i despertar la vibració del cant de mantra.
 • Endinsar-nos en el concepte iòguic de salut a través de l’alimentació conscient (mitāhāra) i l’Ayurveda.
 • Endinsar-nos en les tècniques de relaxació i meditació.
 • Familiaritzar-nos amb l’anatomia, la fisiologia i la biomecànica aplicades al ioga.
 • Aprendre quins tipus de modificacions de la pràctica poden afavorir persones que necessiten una atenció especial.
 • Comprendre el sentit profund de la pràctica tradicional de Hatha Raja Ioga per poder-la compartir guiant sessions que integrin les diferents tècniques de forma orgànica i completa: āsana, prāṇāyāma, visualitzacions, meditació, cant de mantra, ioga nidra, etc.
 • Rebre eines per l’accés al món professional de l’ensenyança del ioga.
Formació en ioga 300 hores

Estructura de la formació

UNA FORMACIÓ DINÀMICA EN FORMA DE MÒDULS INDEPENDENTS

11 caps de setmana + recés

 • MÒDULS DE MATINS: Després d’una pràctica completa que s’inicia amb el Kriya prāṇāyāma, segueix el tema troncal específic de cada cap de setmana.
 • MÒDULS DE TARDES: Dedicats principalment a aprofundir en la pràctica d’āsana en tots els seus vessants: l’auto-pràctica, els ajustos, les transicions i les variacions avançades, però també la pràctica adaptada a poblacions que requereixen una atenció especial i a les tècniques de relaxació.La formació contempla 25 hores de pràctiques de l’ensenyança un cop acavada la formació i un test de coneixements final obligatori per tenir la certificació.

*En cas d’acreditar més d’un any d’experiència en l’ensenyança, es poden completar a través de cursos de Yogaia amb 20% de descompte fins a 25 hores.
En cas d’acreditar més de dos anys d’experiència en l’ensenyança aquestes hores es podran convalidar.

MÒDULS MATINS:

Temes troncals dels mòduls de matins:

02/2023 Mòdul 1_M: El marc filosòfic i l’estructura de l’ésser amb la Mariona Costa i el Roger Escolà

03/2023 Mòdul 2_M: Les Upaniṣads i la Bhagavadgītā: Karma ioga, Jñana ioga i Bhakti ioga amb la Mariona Costa i el Carlos Franco

03/2023 Mòdul 3_M: Els Yogasūtra: Raja ioga amb Laia Villegas

04/2023 Mòdul 4_M: Vedanta, Tantra i Nidra amb Laia Villegas

06/2023 Mòdul 6_M: Mantra Ioga amb Carme Nalini

07/2023 Mòdul 5_M: El Hatha Ioga amb Roger Escolà

09/2023 Mòdul 7_M: Anatomia i fisiologia amb Jordi Mosoll

09/2023 Mòdul 7_M: Anatomia i fisiologia amb Jordi Mosoll

10/2023 Mòdul 8_M: Immersió en Dharma ioga amb Yiannis Andrítsos

11/2023 Mòdul 10_M: Hàbits iòguics de salut holística i ayurveda amb Carlos Franco

01/2024 Mòdul 11_M: El ioga contemporani amb Carlos Franco

MÒDULS DE TARDES:

Temes troncals dels mòduls de tardes:

02/2023 Mòdul 1_T: Bases per avançar l’auto-pràctica: explorant les seqüències de Dharma 3 i 4 i les postures principals amb Carlos Franco.

03/2023 Mòdul 2_T: Ajustos manuals en les postures de peu amb Carlos Franco

04/2023 Mòdul 2_T: Ajustos manuals i alineació en les postures de terra amb CarlosFranco

05/2023 Mòdul 3_T: Introducció al Ioga Nidra amb Laia Villegas

07/2023 Mòdul 4_T: Ús de suports i props – creant seqüències langhana i brahmana amb Carlos Franco

07/2023 Mòdul 4_T: Estudi anatòmic de les postures de flexió amb Carlos Franco

09/2023 Mòdul 4_T: Estudi anatòmic de les postures d’equilibri i inversions amb Carlos Franco

10/2023 Mòdul 5_T: Estudi anatòmic de les postures d’extensió i torsions amb Carlos Franco

10/2023 Mòdul 5_T:  Meditació del cor espiritual amb Anna Reig

11/2023 Mòdul 5_T: Focus anatòmic i vinyasa de les postures avançades 2 amb Carlos Franco

12/2023 Mòdul 6_T: Facilitar la pràctica a persones amb necessitats especials i mobilitat limitada i persones grans, professora a confirmar

01/2024 Mòdul 7_T: Tècniques de meditació per afavorir l’estat d’equilibri amb Laia Villegas

Tots els mòduls es podran recuperar en l’edició posterior fins a un màxim de dos caps de setmana

Per més informació escriu-nos:

Telèfon

Temari

Context històric del ioga

Marc filosòfic conceptual de la pràctica

Estructura de l’ésser des de l’anatomia energètica

Les Upaniṣads

El ioga de la Bhagavadgītā: Karma, Jñana i Bhakti

Cosmologia i metafísica
Ment i estats de consciencia
Pràctica iòguica: yama, niyama, āsana, prāṇāyāma
Pràctica meditativa profunda: pratyāhāra i saṃyama

Principis filosòfics del tantra
Les tradicions del tantrisme
Les divinitats tàntriques
Mandala i Yantra: el poder de la visualització
Mudra: el poder de l’energia subtil
Mantra i nadayoga: el poder de la vibració
Meditacions tàntriques basades en el Kularnavatantra

El Hatha Ioga Pradipika

El Geranda-samhita

El Shiva-samhita

El concepte de prana:

  • prāṇāyāma
  • Nadi
  • Bandha
  • Kriya
  • Vayus interns
  • Vayus externs

Interiorització dels nuclis i fluxos energètics:
Autoconsciència i energia: tècniques d’interiorització i reequilibri

Fisiologia de la veu, tècnica vocal i escales de la música clàssica de l’Índia
Nocions de sànscrit i pronúncia
Com introduir el mantra a l’inici i al final d’una pràctica
Els arquetips de les divinitats en el cant de mantra

Definició, beneficis i aplicacions del Ioga Nidra
Marc històric i filosòfic
Samkalpa, una llavor de consciencia
Estructura bàsica d’una sessió de Ioga Nidra
Pràctica de Ioga Nidra

Bases neurofisiològiques de la relaxació i la meditació en ioga
Meditacions occidentals versus les tècniques orientals:
Contemplativa: Concentració sobre un pensament o cita.
Reflexiva: pensament correlatiu i coordinat respecte a un tema concret i definit.
Receptiva: indagació sobre un nivell de consciència superior que porta cap al discerniment.
Creativa: descobrir i vivenciar la qualitats positives que existeixen a l’interior de l’ésser humà.
Aplicació eclèctica en les sessions de ioga de tècniques de meditació orientals i occidentals.

nutrició
naturopatia
Ayurveda

Anatomia i fisiologia de la respiració i com aquesta afecta a la postura de meditació.
Flexions anteriors i extensions, biomecànica i fisiologia visceral
Torsions: fisiologia i biomecànica, i fisiologia visceral
Inclinacions laterals: fisiologia i biomecànica, i fisiologia visceral
La fàscia, el rol dels teixits en el ioga.
Obertura de malucs: fisiologia i biomecànica
Inversions: fisiologia i biomecànica

Ajustos manuals més habituals a les postures de peu
Ajustos manuals més habituals a les postures de terra

mantes
zafus
blocs
cintes
yoga wheel

Anàlisis de variacions senzilles i ús de suports
Treball de vinyases que preparen i enllacen postures
Utilització de la paret a la classe. Transicions i equilibris de peu i de braços.
Trucs per guanyar força i resistència incloent dandasana. Transicions i postures invertides.

Edat
Patologia: artrosis, osteoporosi, fibromiàlgia
Embaràs
Col·lectius amb necessitats especials i mobilitat limitada

Habilitats de comunicació en l’ensenyança
Dinàmiques de grup
Gestió del temps
Establiment de prioritats
Principis de demostració, observació, assistència i ajust

Calendari

11 – 12 febrer

4 – 5 Març

25 – 26 març

29 – 30 abril

26 – 28 de maig recés

1 i 2 juliol

22 i 23  de juliol

2 i 3 de setembre

30 setembre i 1 d’octubre

28 – 29 octubre

25 i 26  de novembre

13 i 14 de gener 2024

Presentació de la formació 300h

Divendres 4 de novembre:

17:15 – 18:15  Presentació
18:30 – 20:00  Pràctica amb el Carlos

Direcció del curs i formadors

Director del curs: Sri Andrei Ram Om

Han desenvolupat la programació: Mariona Costa · Daya Ma Om i Roger Escolà
Edició coordinada per Carlos Franco

Professorat

Carlos Franco

Carlos Franco
Mariona Costa

Mariona Daya Ma Om
Roger Escola

Roger Escolà
Yiannis Mukta om

Yiannis Mukta Om
Jordi Mosoll

Jordi Mosoll
Laia Villegas

Laia Villegas
Carme Nalini

Carme Nalini

Preus

Early bird

1785
 • Un sol pagament
 • ABANS 20 NOVEMBRE

Cost total de la formació de 300 hores

1980
 • Opció 1: Inscripció 275€ + 1700€ abans de l’inici del curs
 • Opció 2: Inscripció 275€ + 426,25€ x 4 pagaments per domiciliació bancària
 • Una vegada feta la reserva de la plaça, i pel bon funcionament del curs, triar aquesta opció de pagament fraccionat, no eximeix del compromís d’abonar-lo complet.

Per formalitzar la inscripció cal omplir les dades del següent formulari:

Consultar política de privacitat

Descomptes sobre els preus de les sessions regulars a Yogaia:

Si fas la inscripció abans de l’15 de novembre tindràs també un abonament de 10 classes gratuït.

 • 20% de descompte sobre la quota anual 615 €/any
 • 15% de descompte sobre la quota mensual 65 €/mes

Per més informació escriviu a yogaia@yogaiabcn.org o truqueu al 936 24 35 10

Política de devolució:

Si la persona inscrita no pot fer el curs i es vol donar de baixa abans de la primera sessió, l’escola retindrà el 10% del cost total de la formació en concepte de gestió i reserva de la plaça.
No es faran devolucions una vegada començada la formació exceptuant situacions específiques que impossibilitin l’assistència regular i que no depenguin de la voluntat del practicant.

Pg. Sant Joan 121,
08037 Barcelona

Escola de ioga,  Yogaia
93 6243510

Telèfon

Pg. Sant Joan 121
Barcelona, 08037

Horaris de recepció
De dilluns a divendres:
Matí: 10:30h – 14h
Tarda: 17:00h – 20:00h
+34 93 624 35 10

Vegeu mapa

Yoga alliance RYT 500

Yogaia escola is Yoga Alliance Continuing Education Provider®