Inscripció a la presentació de la formació +300 hores

Divendres 4 de novembre:

17:15 – 18:15 h Presentació
18:30 – 20:00 h Pràctica amb el Carlos