Meditació i pranayama
Durant les sessions de meditació i pranayama avancem cap a l’harmonització dels diferents nivells de l’ésser mitjançant tècniques que ens porten des de l’observació de la respiració a prendre consciència del moment present i el moviment mental que vivim per calmar-lo i poder-lo transcendir cap al silenci interior.

Com són les sessions:
A l’horari de Yogaia trobareu dos tipus de sessions:

  • Meditació:  a través d’un seguit de tècniques de concentració mental, diferents exercicis inspirats en el mindfulness, aconseguim major connexió amb el moment present, incrementant l’autoconsciència, millorant la gestió de les emocions, la concentració i l’atenció de manera que podem assolir major claredat mental, afavorint una actitud positiva envers nosaltres i el que ens envolta, i un major equilibri cos-ment.
  • Pranayama: ens apropen a la meditació a través de tècniques iòguiques de regulació de la respiració, visualitzacions energètiques i silenci. Comencen sempre amb uns moments de quietud, el cant de l’Om i l’observació de la respiració completa, avancen per diferents tècniques de pranayama. La persona que guia explica les tècniques i després les condueix mentre el grup les executa en silenci. Els efectes del pranayama seran diferents segons les tècniques concretes triades però les sessions sempre condueixen cap a uns moments de meditació finals.

En acabar, es dediquen uns moments a compartir la vivència amb la persona que guia i si s’escau, amb el grup de participants.

A qui van dirigides:
La pràctica de la meditació és molt recomanable per tothom, en especial per aquelles persones amb dificultats de concentració, aquelles que necessitin eines per gestionar les pròpies emocions o que vulguin tenir un espai per la trobada interior.
La meditació sovint ens enfronta amb les pròpies pors i inquietuds però ajuda enormement a alliberar-les i a avançar cap una vivència de llibertat i plenitud.

Les tècniques de pranayama són especialment efectives en el procés de neteja, drenatge i purificació del sistema energètic i mental, són de gran ajuda per avançar cap a la concentració que portarà vers els estats meditatius més profunds.