• Les classes són en la llengua habitual de cada professora/r, així en pot transmetre millor l’essència.
    Si en el grup hi ha persones que no entenen aquesta llengua, traduïm sobretot aquelles parts de la pràctica en les que les alumnes tenen els ulls tancats, ja sigui del català cap al castellà o d’aquests cap a l’anglès.
  • Sovint utilitzem els noms de les postures en sànscrit. La riquesa lingüística està assegurada!
  • L’idioma de la pràctica és la respiració, que cap altre idioma sigui una frontera! A Yogaia parlem català però també castellà i anglès!