• Fins a nou avís de les autoritats sanitàries, l’ocupació de la sala estarà limitada a un màxim de 15 persones, cal fer reserva de la sessió aquí.