Responsabilitat Social Corporativa

1. Missió i gestió financera
Yogaia és part de la societat cooperativa Yogacoop SCCL que té per objectiu fer difusió del ioga i crear un espai de pràctica accessible a persones de totes les edats, condicions físiques o econòmiques. Yogacoop vol construir la seva reputació corporativa al voltant dels conceptes de justícia, diversitat, entesa aquesta com una riquesa, i respecte pel medi ambient.

Yogacoop SCCL és una cooperativa de treball associat formada per socis treballadors i socis col·laboradors. El seu objectiu no és generar riquesa si no desenvolupar un espai de pràctica i ensenyança del ioga, sostenible financerament, que distribueixi els beneficis econòmics de les seves activitats entre els treballadors i els socis de la cooperativa de manera equitativa i que reverteixin també en benefici de la societat mateixa i els alumnes. Yogacoop es compromet a una gestió justa i transparent dels seus comptes.

Yogacoop escull bancs ètics, i no fa inversions en bancs, títols o accions que no s’ajustin a la vocació ambientalista, pacifista i de responsabilitat social de la cooperativa.

Yogacoop no només actua en el marc de la legalitat sinó que intenta sempre ajustar-se al concepte d’honestedat i justícia.

2. Condicions de treball

Yogacoop garanteix l’acompliment dels drets laborals i unes condiciones econòmiques dignes, afavoreix la seguretat i la salut laboral de totes les persones que hi treballin. Yogacoop garanteix als seus socis treballadors espais per la formació i la pràctica constants de ioga així com l’estudi d’aquelles disciplines que complementin la seva activitat laboral a la cooperativa. Yogaia és un espai de creixement personal per a tots els seus membres: els socis treballadors, els socis col·laboradors, els treballadors no socis, els alumnes i clients. YogaCoop es compromet a comprar sempre productes de marques que garanteixin el respecte dels drets dels infants i dels treballadors, prioritzant sempre que sigui possible, els productes de proximitat.

3. Sostenibilitat Ambiental

Yogaia pren el nom de la paraula yoga, ciència mil·lenària que fa possible la vivència de l’harmonia amb un mateix, amb els altres i amb el món, unida a la paraula Gaia que en honor a la deessa grega de la Terra, dóna nom a una visió de la biosfera en la qual tots els éssers vius i el sistema físic que els envolta, la vida, els factors geològics i climàtics, formen un sistema integrat que tendeix a l’equilibri. Des del seu mateix nom i des de l’essència mateixa de Yogaia, la sostenibilitat ambiental és una de les nostres missions principals, atès que nosaltres mateixos no només formem part si no que som u amb l’entorn natural.

L’adequació de l’espai físic de Yogaia s’ha projectat seguint una idea de construcció lògica que defensa la sostenibilitat i segueix els principis del Feng Shui, cosa que es tradueix en una gran funcionalitat i en l’aprofitament dels recursos i de l’espai, amb la intenció d’afavorir el benestar de les persones. Contribueix a aquest benestar, el confort lumínic i tots els avantatges que suposa tenir un jardí interior: a nivell visual, climàtic i de renovació de l’aire, així com per la incorporació de mobiliari fabricat seguint els paràmetres de la bioconstrucció.

Tots els articles de la botiga de Yogaia, així com els que utilitza l’estudi per la pràctica de ioga, són responsables amb el medi ambient i la societat.

Yogacoop es compromet a l’estalvi energètic i a l’estalvi d’aigua, així com a millorar l’ús dels recursos quan les possibilitats econòmiques de la cooperativa ho permetin.

Yogacoop es compromet al reciclatge de tot el material possible.

4. Sostenibilitat social
El ioga és per a tothom, per això Yogaia posa especial atenció en aquelles franges de la població que sovint en queden excloses: la gent gran i les persones amb necessitats específiques.

Yogacoop es compromet també a mantenir un compromís social amb les persones amb menys recursos i amb el barri, oferint sessions de donació, classes especials dins i fora de les seves instal·lacions, a col·laborar amb associacions, ONGs i projectes específics afins que ho requereixin.

Yogacoop escull sempre que sigui possible productes de proximitat elaborats per artesans del país i intenta afavorir les xarxes econòmiques locals.